ผู้บริหาร

นายสุทธิกิตติ์ จังหาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2019
ปรับปรุง 20/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 81555
Page Views 96421
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทรายงาม ดอยลาน เมืองเชียงราย
2 โรงเรียนบ้านจำบอน ดอยลาน เมืองเชียงราย
3 โรงเรียนบ้านจำหวาย ดอยลาน เมืองเชียงราย
4 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ดอยลาน เมืองเชียงราย
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย 053160166
6 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ดอยลาน เมืองเชียงราย
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน เมืองเชียงราย
8 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ดอยฮาง เมืองเชียงราย
9 โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮาง เมืองเชียงราย
10 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ ดอยฮาง เมืองเชียงราย
11 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย
12 โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย 053-774147
13 โรงเรียนบ้านท่าสาย ท่าสาย เมืองเชียงราย
14 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด เมืองเชียงราย 053787212
15 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย
16 โรงเรียนธารทิพย์ ท่าสุด เมืองเชียงราย
17 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุด เมืองเชียงราย
18 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ท่าสุด เมืองเชียงราย
19 โรงเรียนบ้านนางแล นางแล เมืองเชียงราย
20 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล เมืองเชียงราย
21 โรงเรียนบ้านนางแลใน นางแล เมืองเชียงราย
22 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางแล เมืองเชียงราย
23 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม นางแล เมืองเชียงราย
24 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นางแล เมืองเชียงราย
25 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ บ้านดู่ เมืองเชียงราย
26 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก บ้านดู่ เมืองเชียงราย
27 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ เมืองเชียงราย
28 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ บ้านดู่ เมืองเชียงราย
29 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท บ้านดู่ เมืองเชียงราย
30 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
31 โรงเรียนบ้านปุยคำ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
32 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
33 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
34 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
35 โรงเรียนบ้านริมลาว ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
36 โรงเรียนบ้านสันกลาง ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
37 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ รอบเวียง เมืองเชียงราย 053758564
38 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รอบเวียง เมืองเชียงราย
39 โรงเรียนเมืองเชียงราย รอบเวียง เมืองเชียงราย
40 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 รอบเวียง เมืองเชียงราย
41 โรงเรียนทบอ.บริบูรณ์ธนวัฒน์ รอบเวียง เมืองเชียงราย
42 โรงเรียนสันติวิทยา รอบเวียง เมืองเชียงราย 053-713300
43 โรงเรียนอนุบาลพรรณี รอบเวียง เมืองเชียงราย
44 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย รอบเวียง เมืองเชียงราย
45 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) รอบเวียง เมืองเชียงราย 053716115
46 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา รอบเวียง เมืองเชียงราย
47 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย รอบเวียง เมืองเชียงราย
48 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเชียงราย รอบเวียง เมืองเชียงราย
49 โรงเรียนบ้านป่ายางมน รอบเวียง เมืองเชียงราย
50 โรงเรียนเชียงรายมอนเตสซอรี่ รอบเวียง เมืองเชียงราย
51 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ริมกก เมืองเชียงราย 0-5375-0020
52 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ริมกก เมืองเชียงราย
53 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา ริมกก เมืองเชียงราย
54 โรงเรียนอนุบาลริมกก(บ้านสันต้นเปา) ริมกก เมืองเชียงราย
55 โรงเรียนบ้านฟาร์มสัมพันธ์กิจ ริมกก เมืองเชียงราย
56 โรงเรียนบ้านใหม่ ริมกก เมืองเชียงราย
57 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ริมกก เมืองเชียงราย
58 โรงเรียนบ้านน้ำลัด ริมกก เมืองเชียงราย
59 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สันทราย เมืองเชียงราย
60 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย
61 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย
62 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ห้วยชมภู เมืองเชียงราย
63 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชมภู เมืองเชียงราย
64 โรงเรียนบ้านปางขอน ห้วยชมภู เมืองเชียงราย
65 โรงเรียนบ้านผาลั้ง ห้วยชมภู เมืองเชียงราย
66 โรงเรียนบ้านจะคือ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย
67 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ห้วยสัก เมืองเชียงราย
68 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ห้วยสัก เมืองเชียงราย
69 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก เมืองเชียงราย
70 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ห้วยสัก เมืองเชียงราย
71 โรงเรียนบ้านร่องเผียว ห้วยสัก เมืองเชียงราย
72 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ห้วยสัก เมืองเชียงราย
73 โรงเรียนบ้านหัวดง ห้วยสัก เมืองเชียงราย
74 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ห้วยสัก เมืองเชียงราย
75 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ ห้วยสัก เมืองเชียงราย
76 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ห้วยสัก เมืองเชียงราย
77 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เวียง เมืองเชียงราย
78 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เวียง เมืองเชียงราย
79 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เวียง เมืองเชียงราย
80 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตศึกษา เวียง เมืองเชียงราย
81 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวียง เมืองเชียงราย
82 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เวียง เมืองเชียงราย
83 โรงเรียนบ้านปางคึก แม่กรณ์ เมืองเชียงราย
84 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย
85 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย
86 โรงเรียนอนุบาลปรียาพร แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
87 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
88 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
89 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
90 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
91 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
92 โรงเรียนบ้านปางลาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
93 โรงเรียนบ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย
94 โรงเรียนบ้านริมกก แม่ยาว เมืองเชียงราย
95 โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาว เมืองเชียงราย
96 โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา แม่ยาว เมืองเชียงราย
97 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ แม่ยาว เมืองเชียงราย
98 โรงเรียนบ้านห้วยขม แม่ยาว เมืองเชียงราย
99 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว แม่ยาว เมืองเชียงราย
100 โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา สาขาบ้านแคววัวดำ แม่ยาว เมืองเชียงราย
101 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย
102 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง แม่ยาว เมืองเชียงราย
103 โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอนศิลา เวียงชัย
104 โรงเรียนบ้านช่องลม ดอนศิลา เวียงชัย 0-5373-6515
105 โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลา เวียงชัย 053-736-701,053-736-727
106 โรงเรียนบ้านจอเจริญ ดอนศิลา เวียงชัย
107 โรงเรียนบ้านสมานมิตร ดอนศิลา เวียงชัย
108 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ดอนศิลา เวียงชัย
109 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ผางาม เวียงชัย
110 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ผางาม เวียงชัย
111 โรงเรียนบ้านป่าบง ผางาม เวียงชัย
112 โรงเรียนบ้านร่องห้า ผางาม เวียงชัย
113 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ผางาม เวียงชัย
114 โรงเรียนอนุบาลหวานใจ เมืองชุม เวียงชัย
115 โรงเรียนบ้านเมืองชุม เมืองชุม เวียงชัย
116 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เมืองชุม เวียงชัย
117 โรงเรียนบ้านดอนมูล เมืองชุม เวียงชัย
118 โรงเรียนบ้านปง เวียงชัย เวียงชัย
119 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย เวียงชัย
120 โรงเรียนบ้านศรีเวียง เวียงชัย เวียงชัย
121 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย เวียงชัย เวียงชัย 053154717
122 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย
123 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ เวียงชัย เวียงชัย 053768793 , 053768798
124 โรงเรียนบ้านเวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย
125 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เวียงเหนือ เวียงชัย
126 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ เวียงเหนือ เวียงชัย
127 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง
128 โรงเรียนบ้านร่องหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง
129 โรงเรียนบ้านปงเคียน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง
130 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
131 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
132 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
133 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
134 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
135 โรงเรียนบ้านป่าซาง ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 053-173673
136 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง
137 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง
138 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง
139 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง