ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
200 หมู่ที่ 7   ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ 053160166 เบอร์โทรสาร -
Email : lptschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :