ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือนกันยายน  พ.ศ.2482  โดยนายแก้ว  กันธิยะ  ผู้ดำเนินการและดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกโดยอาศัยศาลาวัดปงอ้อเป็นที่เรียน เมื่อโรงเรียนขยายตัวจึงได้ตั้งโรงเรียนมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน  ซึ่งมีเนื้อที่  6  ไร่  3  งาน  21  ตารางวา เอกสารสิทธิ์เป็นที่  น.ส.3 โดย นายมานะ  เชื้อทอง  ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้นเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษษธิการ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.16 KB