คณะผู้บริหาร

นายอินสอน กันนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา