กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศรัณย์ วงค์สารภี
ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)