ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เรื่อง แจ้งปิดเรียนเหตุพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.49 KB 56801
เอกสารคำสั่งกีฬากลุ่มนักเรียนดอยลาน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 146463
เอกสารนักเรียน ม.1ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน2 (6) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 146437
เอกสารนักเรียนใบความรู้ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.63 KB 146614
เอกสารการประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.7 KB 170487
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แบบร่าง ทีโออาร์ และโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 149938
ใบความรู้
boo Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.87 KB 146459
ใบความรู้ ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.41 KB 146662
ใบความรู้ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.28 KB 146751
ใบความรู้ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 146756
เอกสารประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.99 KB 63097
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.75 KB 123727