ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เรื่อง แจ้งปิดเรียนเหตุพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.49 KB 33640
เอกสารคำสั่งกีฬากลุ่มนักเรียนดอยลาน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 123302
เอกสารนักเรียน ม.1ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน2 (6) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 123269
เอกสารนักเรียนใบความรู้ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.63 KB 123453
เอกสารการประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.7 KB 137952
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แบบร่าง ทีโออาร์ และโครงการ (ตัวอย่าง) Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 125007
ใบความรู้
boo Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.87 KB 123297
ใบความรู้ ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.41 KB 123499
ใบความรู้ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.28 KB 123590
ใบความรู้ป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 123595
เอกสารประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.99 KB 39936
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.75 KB 100566