รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
200 หมู่ที่ 7   ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ 053160166 เบอร์แฟกส์ -
Email : lptschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :