ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมและโครงงานนักเรียนในงาน 1 ครู 1 นวัติกรรม
โรงเรียนบ้านโ่ล๊ะป่าตุ้มร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “Sport Day” โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนดอยลาน ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าตรวจเยี่่ยมโรงเรียน
ยินต้อนรับคุณครูชนัดดา ดวงงา ด้วยความยินดี ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม อบรมขับขี้ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดยศูนย์ฝึกขับขี้ปลอดภัย (กรีนวิง)
ประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนดอยลาน
โครงการหนาวนี้พี่กอดน้อง บริจาคเสื้อกันหนาวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโล๊ะปาตุ้ม
ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564
ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ พระธาตุเขาคู่ฟ้า บ้านใหม่น้ำเงิน ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
ร่วมประเพณีกินข้าวใหม่บ้านอาข่า บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ ตำบลดอยลานเชียงราย
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร่าว ตำแหน่งครูปฐมวัย
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานกฐิน วัดทุ่งโปงสุวรรณารามณ์ โล๊ะป่าตุ้มเชียงราย ประจำปี 2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564
บริษัท บัดดี้กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนเครื่องเล่นสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเกมทางคณิตศาสตร์แห่งชาติ
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
English camp of National Geographic student expedition
ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่พันธ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YMCA Chingmai and Hongkong Campus. The second time
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฮองกงและทีมงานค่ายพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 2