ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มดอยลาน เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

         วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มดอยลาน นำโดย ศน. บรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษศน.ธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการได้เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมด้วย นายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม และคณะครูเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านโล๊ป่าตุ้ม เวลา 09.00 น.

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 50 ครั้ง