ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
         วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ นายสมหมาย ไชยแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม พร้อมด้วยนายสุทธิกิตติ์ จังหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม และคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/๒๕๖๕เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และรวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565   ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 133 ครั้ง